Producenci
Promocje
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (01) różowa
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (01) różowa

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (03) fiolet
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (03) fiolet

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (04) błękit
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (04) błękit

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (19) zielony
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (19) zielony

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (14) pomarańczowy
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (14) pomarańczowy

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (05) granat dżins
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (05) granat dżins

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (06) ciemny granat
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (06) ciemny granat

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (20) stalowy szary
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (20) stalowy szary

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (18)zielony khaki
Włóczka Lana Grossa Cotton Wool merynos bawełna (18)zielony khaki

25,60 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 22,40 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Linarte - bordowa
Włóczka Lana Grossa Linarte - bordowa

15,20 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Linarte - czerwona
Włóczka Lana Grossa Linarte - czerwona

15,20 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł
szt.
Włóczka Lana Grossa Ecopuno (289) lila
Włóczka Lana Grossa Ecopuno (289) lila

27,20 zł

Cena regularna: 34,00 zł

Najniższa cena: 34,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

 

 1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://animotki.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 jednak nie jest to obowiązkowe, lub z formularza załączonego do przesyłki, jeśli takowy został do niej dodany.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

 7. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.

 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://animotki.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Adresat:

animotki Anna Oprzędek

ul. Floriańska 3

41-500 Chorzów

NIP 6262839296

sklep@animotki.pl 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które przedmiotem są:

1) .................................................................................................... – cena: ..............,

2) .................................................................................................... – cena: ................

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................

Adres konsumenta: .....................................................................................................................

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail konsumenta: ..........................................................................................................

Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

.................................................................................................................................................................................. ..........................................

data wypełnienia podpis konsumenta

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie animotki Anna Oprzędek ul. Floriańska 3 41-500 Chorzów. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@animotki.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

ADRESAT:

animotki Anna Oprzędek

ul. Floriańska 3

41-500 Chorzów

NIP 6262839296

Tel. 607757388

 

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

Adres e-mail: ...............................................................................................................................

Numer telefonu: ..........................................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt: ......................................................................................................................................

Zapłacona cena: ..........................................................................................................................

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ...............................................................................................

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

................................................................................................

................................................................................................

............................. .........................................

data wypełnienia podpis

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie animotki Anna Oprzędek ul. Floriańska 3 41-500 Chorzów, Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@animotki.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl